בקרה והבטחת איכות

כביש 9- חדרה לבאקה

בקרת איכות

לקוח

נתיבי ישראל

תקציב

185 מיליון

שנת ביצוע

2011-2014

פרויקט מסד- קדרים כביש 65

בקרת איכות

לקוח

נתיבי ישראל

תקציב

180 מיליון

שנת ביצוע

2014-2017

שיקום גשרים

בקרת איכות

לקוח

נתיבי איילון/ רכבת/
עיריית חיפה

תקציב

40 מיליון

שנת ביצוע

2021-2023

שכונת רובע א – אלעד

בקרת איכות

לקוח

משרד השיכון

תקציב

12 מיליון

שנת ביצוע

2023

בקרת איכות – שכונת הפרסה

חברתנו סיפקה שירותי בקרת איכות

לקוח

משרד השיכון/
חברת ערים

תקציב

35 מיליון

שנת ביצוע

8/2021

שכונת צפונית נחף

חברתנו סיפקה שירות הבטחת איכות

לקוח

משרד השיכון

תקציב

11 מיליון

שנת ביצוע

2019-2017