מדידות

תצ"ר עילוט

811-2018

לקוח

עילוט

תקציב

שנת ביצוע

2022

תצ"ר שכונה מערבית

כפר מנדא

לקוח

הנהלת כפר מנדא

תקציב

שנת ביצוע

2020