ניהול ופיקוח פרויקטים

פיתוח שכונות מגורים – איבטן

חברתנו סיפקה שירותי ניהול תכנון וניהול ופיקוח על הביצוע

לקוח

חכל זבולון

תקציב

10 מיליון

שנת ביצוע

5/2022 עד היום

שיבוץ מבנים -מועצה אזורית זבולון

חברתנו ספיקה שירותי ניהול תכנון ופיקוח צמוד

לקוח

חכ"ל זבולון

תקציב

3 מיליון

שנת ביצוע

10/2022 עד 2/2023

סובה וכבישים ביה"ס איבטן

חברתנו סיפקה שירותי ניהול תכנון, ניהול ופיקוח צמוד על הביצוע

לקוח

חכל זבולון

תקציב

3.50

שנת ביצוע

8/2020 עד 10/2021

מפרידן ציפורית ומעבר תת"ק רומת היב

חברתנו סיפקה שירותי ניהול ופיקוח צמוד על ביצוע העבודות

לקוח

נתיבי ישראל

תקציב

38.00

שנת ביצוע

201-2019

שכונת נוף נטופה- ביר אל מכסור

חברתנו סיפקה שירות ניהול ופיקוח צמוד על העבודות

לקוח

משרד השיכון

תקציב

19.65

שנת ביצוע

3/2020 עד 6/2021

בניית גשר ה"ר – קיבוץ יגור

חברתנו סיפקה שירותי ניהול תכנון וניהול ופיקוח לשלב הביצוע

לקוח

חכל זבולון/
קיבוץ יגור

תקציב

0.5 מיליון

שנת ביצוע

10/2022 עד היום